Soạn văn lớp 12 tập 1 rút gọn

Tuần 3 – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 3 – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Hướng dẫn

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

2. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

– Phải biết yêu mến và quý trọng tiếng Việt. Mỗi âm thanh, từ ngữ, quy tắc trong tiếng Việt đều là di sản quý báu mà bao đời cha ông ta đã để lại. Di sản đó giúp cho mỗi người và cả dân tộc phát triển. Cho nên muốn giữ gìn được phẩm chất trong sáng của tiếng Việt cần có một tình yêu sâu sắc, lớn lao đối với nó.

– Mỗi người cần có những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt. Đó là những hiểu biết về chuẩn mực và quy tắc của tiếng Việt về các phương diện phát âm, chữ viết, dùng từ, đặt câu, tạo lập văn bản, giao tiếp,… Muốn có hiểu biết, cần tích luỹ kinh nghiệm từ thực tế giao tiếp, từ sự trau dồi vốn ngôn ngữ qua sách báo hoặc việc học tập ở nhà trường.

Trách nhiệm của mỗi người trong hoạt động sử dụng tiếng Việt là phải tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy tắc ngôn ngữ tiếng Việt. Đó chính là điều đầu tiên đảm bảo cho sự trong sáng của tiếng Việt.

II. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. a) Muốn xoá bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về nội quy nhà trường - Văn mẫu lớp 10

b) Muốn xoá bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

c) Việc xoá bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

d) Chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể để xoá bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

Câu b, c, d trong sáng vì viết đúng ngữ pháp, đúng ngữ nghĩa. Câu a không trong sáng vì có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ Muốn xoá bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn với chủ ngữ của động từ đòi hỏi.

2. Cùng biểu thị một thời điểm là ngày 14 tháng 2, ví dụ trên đã sử dụng ba cách diễn đạt: ngày lễ Tình nhân, Valentine, ngày Tình yêu.

Valentine là từ tiếng Anh trong khi tiếng Việt cũng có cách diễn đạt tương ứng về ý nghĩa của ngày 14 tháng 2 nên không cần thiết phải sử dụng từ tiếng Anh này. Cách gọi ngày lễ Tình nhân chỉ thể hiện được tình yêu đôi lứa nên chưa thể hiện được hết ý nghĩa cao đẹp của ngày này. Rõ ràng, cách gọi ngày lễ Tình yêu là cách gọi phù hợp hơn cả.

Mai Thu

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Tuần 15 - Quá trình văn học và phong cách văn học

Post Comment