Trả bài làm văn số 3

Trả bài làm văn số 3

Hướng dẫn

Theo sự hướng dẫn của thầy (cô) giáo bộ môn, học sinh xác định lại các yêu cầu đặt ra với bài viết và phương hướng làm bài đối với bài văn đã thực hiện. Từ lời thầy (cô) nhận xét, các bạn rút kinh nghiệm để tự sửa chữa bặi viết của mình, cố gắng học tập những lời hay ý đẹp, cách diễn đạt tốt của các bạn để lần sau làm bài văn được tốt hơn.

Loading...

Mai Thu

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Kể lại một việc làm khiến em rất ân hận – Bài tập làm văn số 2 lớp 9
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ