Trả bài làm văn số 1

Trả bài làm văn số 1

Hướng dẫn

Theo sự hướng dẫn của thầy (cô) giáo bộ môn, học sinh xác định lại các yêu cầu đặt ra với bài viết và phương hướng làm bài đối với bài văn nghị luận xã hội đã thực hiện. Nghe theo lời thầy cô nhận xét các em rút kinh nghiệm đế tự sửa chữa bài viết của mình, học tập những ý hay lời đẹp cách diễn đạt tốt của các bạn đế lần sau làm bài được tốt hơn.

Loading...

Mai Thu

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ