Nói quá Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Nói quá còn được gọi là ngoa…