Chí phèo Hướng dẫn I. SƠ LƯỢC VỀ NAM CAO: CUỘC ĐỜI, CON NGƯỜI Nam Cao (1917-1951) tên thật là…