Những hiểu biết của em về tục ngữ

Những hiểu biết cuả em về tục ngữ

Hướng dẫn

1. Hãy điền vào chỗ trống những từ ngữ hoặc khái niệm đúng và thích hợp:

a. Những bài hát dân gian phần lớn bằng thơ lục bát phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lao động, thể hiện ước mơ, tâm tư, tình cảm của họ thì gọi là…

b. Những câu nói ngắn gọn lưu truyền trong dân gian, thường có vần, có đối nhằm đúc kết kinh nghiệm thực tiễn cúa nhân dân về tự nhiên, xã hội và con người thì gọi là…

2. Bằng trí nhớ hãy chép lại đúng, đẹp bốn bài ca dao mà em thuộc nói về tình cảm gia đình, công việc nhà nông, tình yêu đôi lứa, châm biếm.

a. Bài ca dao về tình cảm gia đình:

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòngthờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

b. Một bài ca dao nói về công việc nhà nông:

Lao xao gà gáy rạngngày,

Loading...

Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.

Bước chân xuống cánh đồngsâu,

Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu ra cày.

Ai ơi, bưng bát cơm đầy,

Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng?

c. Một bài ca dao về tình yêu đôi lứa:

Trên trời có dám mây xanh,

Ởgiữa mây trắng, xung quanh mây vàng.

Ước gì anh lấy được nàng,

Thời anh mua gạch Bát Tràng về xây.

Xây dọc, rồi lại xây ngang,

Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.

Có rửa thì rửa chân tay,

Đừngrửa lôngmày chết cá ao anh!

d. Một bài ca dao châm biếm:

Lỗ mũi mười tám cánh lông,

Chồng yêu chồngbảo râu rồng trời cho.

Đêm nằm thì ngáy o o,

Chồng yêu chồngbảo ngáy cho vui nhà.

Đi chợ thì hay ăn quà,

Chồng yêu chồng bảo vềnhà đỡ cơm.

Trên đầu những rác cùngrơm,

Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Phân tích tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng.
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ