Soạn văn lớp 9 tập 1 rút gọn

Bài 3 – Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bài 3 – Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Hướng dẫn

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

1) Văn bản này gồm 17 mục

– Hai mục đầu khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của mọi trẻ em trên thế giới, kêu gọi khẩn thiết toàn nhân loại hãy quan tâm đến vấn đề này.

– Mười lăm mục còn lại được bố cục thành ba phần:

Sự thách thức (mục 3 – 7): Nêu lên những thực tế, những con số cụ thể về cuộc sống khổ cực trên nhiều mặt, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay.

Cơ hội (mục 8 và 9): Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Nhiệm vụ (mục 10 – 17): Xác định những nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, phát triển của trẻ em. Đây là những nhiệm vụ được nêu lên một cách hợp lí và có tính cấp bách dựa trên tình trạng và điều kiện thực tế.

Bản thân các tiêu đề đã cho thấy tính chặt chẽ hợp lí của bố cục bản Tuyên bố.

2) Sự thách thức

Phần này của bản Tuyên bố tuy ngắn gọn nhưng đã nêu lên đầy đủ, rõ ràng và cụ thể thực trạng bị rơi vào hiểm họa, cuộc sống khổ cực về nhiều mặt của trẻ em trên thế giới hiện nay:

Xem thêm:  Tuần 10 - Hai đứa trẻ

– Bị trở thành nạn nhân trực tiếp của bạo lực chiến tranh, của nạn phân biệt chủng tộc, chế độ A-pác-thai, của sự xâm lược chiếm đóng và thôn tính của lực lượng ngoại xâm.

– Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của tình trạng không nhà ở, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp ô nhiễm trầm trọng.

– Mỗi ngày có tới 40 000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Học sinh có thể nêu nhận thức tình cảm của mình khi đọc phần này.

3) Cơ hội

Cộng đồng quốc tế hiện nay có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em do các điều kiện thuận lợi cơ bản sau đây:

– Sự liên kết lại của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực này. Đã có công ước về quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra một cơ hội mới;

– Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Phong trào giải trừ quân bị được đẩy mạnh tạo điều kiện cho việc khái thác tài nguyên thúc đẩy sự phát triển kinh tế của xã hội.

Học sinh có thể trình bày suy nghĩ của mình về điều kiện của đất nước hiện tại:

– Đảng và nhà nước hết sức quan tâm đến trẻ em.

– Nhiều tổ chức đoàn thể xã hội cũng đã nhận thức nên đã tham gia tích cực vào phong trào chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Xem thêm:  Soạn bài chữa lỗi dùng từ tiếp theo

– Toàn xã hội quan tâm tới trẻ em với ý thức cao.

4) Nhiệm vụ

Trên cơ sở thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay và các cơ hội đã trình bày bên trên, Tuyên bố đã xác định những nhiệm vụ có tính toàn diện, cụ thể, cấp thiết của cộng đồng quốc tế và từng quốc gia. Những nhiệm vụ đó bao gồm từ tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng, phát triển giáo dục trẻ em từ các đối tượng cần quan tâm hàng đầu (trẻ em bị tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn, các bà mẹ) đến củng cố gia đình, xây dựng môi trường xã hội, từ đảm bảo quyền bình đẳng nam nữ khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội.

Phần nêu nhiệm vụ ý và lời văn thật rõ ràng, mạch lạc và dứt khoát.

5) Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em

Học sinh tự phát biểu nhận thức của chính mình về vấn đề này, một vấn đề được nhà nước ta và cộng đồng quốc tế quan tâm sâu sắc.

Ghi nhớ: Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách có ý nghĩa toàn cầu. Bản Tuyên bố về hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30/9/1990 đã khẳng định điều ấy và cam kết thực những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn, phát triển của trẻ em vì tương lai của toàn nhân loại.

Mai Thu

Xem thêm:  Bài 16 - Ôn tập phần tập làm văn (tiếp theo)

Post Comment