Soạn văn lớp 9 tập 2 rút gọn

Bài 19 – Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Bài 19 – Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Hướng dẫn

I. TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VỆC HIỆN TƯỢNG, ĐỜI SỐNG

a) Trong văn bản Bệnh lề mề, tác giả bàn luận về một hiện tượng thường thấy trong đời sống: bệnh lề mề coi thường giờ giấc.

Những biểu hiện của hiện tượng đó là sai hẹn, đi chậm, đi trễ, không coi trọng giờ giác. Tác giả đưa ra sự đổì lập: những người đi họp chậm nhưng khi ra sân bay, lên tàu hỏa, đi xem hát… kịch lại không đi chậm chút nào.

b) Tác giả chỉ rõ nguyên nhân tạo ra thói lề mề: thiếu tự trọng, thiếu tôn trọng người khác, chỉ biết quý thời gian của mình coi thường thời gian của người khác, thiếu trách nhiệm, coi thường việc chung.

c) Bệnh lề mề có tác hại là làm phiền mọi người, làm mát thời gian, làm nảy sinh cách đối phó.

Tác giả nêu rõ tai họa của bệnh lề mề: gây hại cho tập thể (đi họp chậm, nhiều vấn đề bàn thiếu thâu đáo vì thiếu thì giờ).

d) Lời văn của bài viết ngắn gọn, chặt chẽ, bố cục mạch lạc. Đầu tiên là nêu hiện tượng, tiếp đó phân tích nguyên nhân và tác hại, cuối cùng nêu giải pháp khắc phục.

Ghi nhớ:• Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về các sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chè hay có vấn đề đáng suy nghĩ.

• Yêu cầu nội dung của kiểu bài nghị luận này là phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có ván đề; phân tích mặt sai, mặt đúng, mặt lợi, mặt hại của nó; chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết.

Về hình thức, bài viết phải có bố cục mạch lạc; có luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, phép lập luận phù hợp; lời văn chính xác, sống động.

II. LUYỆN TẬP

Một số sự việc tốt đáng biểu dương của các bạn:

Xem thêm:  Bài 26 - Kiểm tra về thơ

– Ham học hỏi, vượt khó tiến lên trong học tập.

– Hiếu thuận trong gia đình

– Đoàn kết thân ái với bạn bè trong lớp học

– Đúng hẹn, giữ lời hứa với mọi người

– Đi học đúng giờ, không ỷ.lại, quay cóp…

Mai Thu

Post Comment