Soạn văn lớp 9 tập 2 rút gọn

Bài 18 – Khởi ngữ

Bài 18 – Khởi ngữ

Hướng dẫn

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA KHỞI NGỮ TRONG CÂU

1. Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ trong những câu sau về vị trí trong câu và quan hệ với vị ngữ.

(a) Chủ ngữ trong câu cuối (còn anh, anh không ghìm nổi xúc động) là từ anh thứ hai (không phải từ anh thứ nhất).

(b) Giàu, tôi cũng giàu rồi. Chủ ngữ của câu này là từ tôi.

(c) Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sạ nó thiếu giàu và đẹp […]. Chủ ngữ câu này là chúng ta.

Ghi nhớ: • Khởi ngữ là thành phần đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.

• Trước khởi ngữ, thường có thêm các quan hệ từ về, đối với

II. LUYỆN TẬP

1. Các khởi ngữ:

– Ớ (a): Điều này

(b): Đối với chúng mình

(c): Một mình

(d): Làm khí tượng

(e): Đối với cháu

2. – Ở (a):…, thì ông

(b): … nó

3. Ở (a): Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm

– Ở (b): Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

Mai Thu

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Bài 22 - Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Post Comment